Kronstad Hovedgård...
...er eid av stiftelsen "Krigsveteranenes Minne", men blir vedlikeholdt og driftet av veteraner fra alle internasjonale operasjoner Norge har deltatt i.

NVIOBO - (Norsk Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Bergen og Omland) - har medlemskontor på gården.

Kronstad Hovedgård

Kronstad Hovedgård - Veteranenes hus i Bergen

- en perle i Årstad bydel