Donasjoner til stiftelsen

Stiftelsen Kronstad Hovedgård mottar gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre. Dette er gledelige bidrag til stiftelsens virksomhet.

Dersom du ønsker å bidra med et pengebeløp er vårt kontonummer:

1503 44 49586

NB!
Donasjoner mellom kr 500 og kr 12 000 er fradragsberettiget i henhold til skatteloven.

Husk og skriv ditt navn og fødselsnr. på innbetalingen!
(f.eks. navn;Ola Nordmann 09.09.1965)