Stiftelsen Krigsveteranenes Minne
- Kronstad Hovedgård

Stiftelsen Krigsveteranenes Minne ble opprettet i 2000, med bakgrunn i at Aktive Krigsdeltakeres Forening sine medlemmer hadde oppnådd en relativt høy alder, og for å sikre at eiendommen fortsatt skulle å være et samlingssted for veteraner.  Kronstad som veteranenes hus var jo et innarbeidet konsept og et unikt og verdifullt tilbud til veteraner fra regionen.

Stiftelsen har fem styremedlemmer fordelt på tre styremedlemmer fra NVIO BO, et fra Bergen Forsvarsforening og et fra HV-09.

Stiftelsen jobber for ivaretakelse og drift av eiendommen.  Stiftelsen har eget kontor på gården, og har fast kontortid hver tirsdag fra 10 - 14.

Veteraner m/fl utfører stort dugnadsarbeid på Kronstad, alt i regi av Stiftelsen.

Fredning av eiendommen i 1927 medfører strenge regler og lovpålegg for hva som kan gjøres med bygningene.  Dette for å sikre eiendommen for ettertiden.

Det er ingen ansatte på Kronstad, men portnerboligen har vært bebodd av veteraner siden AKF kjøpte bygget i 1973.

Frigjøringsdagen 8 mai og Rememberenceday i november er faste minnedager.

Huset brukes også av andre foreninger og lag som har sin møteaktivitet her.

Eiendommen er, med sin makeløse beliggenhet på Kronstadhøyden, et fast blikkpunkt for folk som ferdes i området. Kronstad Hovedgård er igjen blitt en perle som spiller en rolle i mange menneskers liv.